baner test

  Termene

  1. Termen limită pentru primirea talonului de participare: 10.03.2018
  2. Termen limită pentru primirea articolelor in extenso04.2018

   Cerințe de editare a articolelor:

   Lucrările se vor redacta in limbile română si/ sau engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană si vor avea maximum 6 pagini, cu următoarele setări:

  • Textul va fi scris cu fontul Times New Roman, size 12, la un rând, folosind diacritice pentru limba română, poziţionat: Justify;
  • Titlul lucrării va fi scris cu font Times New Roman, size 14, Bold, centrat;
  • La două rânduri faţă de titlu se va scrie Prenumele şi Numele autorului (rilor), gradul didactic/de cercetare, instituţia, adresa de e-mail, font Times New Roman, size 12, bold, centrat;
  • La două rânduri faţă de nume se va scrie Rezumat/Abstract/Resume, font Times New Roman, size 12, bold, poziţionat: Justify. 
  • Rezumatul/Abstractul se va redacta in limba română și în limba engleză/ franceză/ italiană/ spaniolă si va avea maximum 10 rânduri.
  • Sub Rezumat/Abstract, se vor scrie cel mult 5 cuvinte cheie, font Times New Roman, in limba română și în limba engleză/ franceză/ italiană/ spaniolă, size 10, justify;
  • Titlurile paragrafelor se vor scrie cu font Times New Roman, size 12, bold, Justify,
  • Intre titlul paragrafului şi text nu se va lăsa spaţiu; între text  şi   titlul unui nou paragraf se va lăsa un spaţiu de 1 rând;
  • Subtitlurile dintr-un paragraf se vor scrie cu font Times New Roman, size 12, Justify;
  • Notele de subsol se scriu cu font Times New Roman de 10, justify
  • Bibliografia finală va fi scrisă cu  font Times New Roman, size 12, Justify. Bibliografia va fi ordonată  alfabetic, după numele de familie al autorului.

  Autorul răspunde pentru conţinutul şi pentru forma de prezentare a lucrării.

  AUF

  L’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest est membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie

  Dimitrie Cantemir Christian University is member of AUF

  EURAS

   

   Dimitrie Cantemir Christian University is member of Eurasian Universites Union - EURAS

  UNESCO

   

  UCDC

   

  © 2017 "DIMITRIE CANTEMIR" Christian University, Department for International Relations