baner test

  Obiective

  Obiectivele conferinţei sunt: explorarea impactului şi a dezvoltării în viitor a culturii păcii şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar; valorificarea studiilor de cercetare în educaţie din perspectiva inter- şi A transdisciplinarităţii; diseminarea bunelor practice şi crearea unei comunităţi de cercetare în domeniul educaţiei. Lucrările conferinţei se desfăşoară pe secţiunile Cultura păcii şi a Non-Violenţei; Moştenirea lumiiCalitatea educaţiei. Activităţile conexe ale conferinţei sunt sesiunile de postere pe tema educaţiei de dezvoltare durabilă şi a culturii păcii realizate de studenţi, masteranzi şi profesori din Sectorul 5 al Capitalei care fac parte din reţeaua Catedrei UNESCO - Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, expoziţia de obiecte realizate din materiale reciclabile, premierea studenţilor, a masteranzilor şi a profesorilor din Sectorul 5 al Capitalei pentru postere, bune practici şi comunicări ştiinţifice. La această manifestare, participă cadre didactice universitare, cercetători, studenţi, masteranzi şi profesori din învăţământul preuniversitar, decidenţi, invitaţi din ţară şi din străinătate – Bulgaria, Algeria, Germania, Noua Zeelandă ş.a.

  Mesajul conferinţei se înscrie în orientările documentelor UNESCO - Agenda 2030 - şi este exprimat printr-o voce comună de construcţie, de reconsctrucţie şi de explorare, de pace şi de dezvoltare durabilă.

  AUF

  L’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest est membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie

  Dimitrie Cantemir Christian University is member of AUF

  EURAS

   

   Dimitrie Cantemir Christian University is member of Eurasian Universites Union - EURAS

  UNESCO

   

  UCDC

   

  © 2017 "DIMITRIE CANTEMIR" Christian University, Department for International Relations