baner test

  Comunicat de presa

   


             

  Conferinţa internaţională cu tema Culture of Peace and Sustainable Development Education in the Pre-school and Primary School, organizată Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir - Chaire UNESCO en culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, se desfăşoară în perioada 22 – 24 martie, 2018, ediţia a II-a, la Bucureşti, România, sub egida Comisiei  Naţionale a României pentru UNESCO.

              Obiectivele conferinţei sunt: explorarea impactului şi a dezvoltării în viitor a culturii păcii şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar; valorificarea studiilor de cercetare în educaţie din perspectiva inter- şi A transdisciplinarităţii; diseminarea bunelor practice şi crearea unei comunităţi de cercetare în domeniul educaţiei. Lucrările conferinţei se desfăşoară pe secţiunile Cultura păcii şi a Non-Violenţei; Moştenirea lumii; Calitatea educaţiei.

              Activităţile conexe ale conferinţei sunt sesiunile de postere pe tema educaţiei de dezvoltare durabilă şi a culturii păcii realizate de studenţi, masteranzi şi profesori din Sectorul 5 al Capitalei care fac parte din reţeaua Catedrei UNESCO - Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, expoziţia de obiecte realizate din materiale reciclabile, premierea studenţilor, a masteranzilor şi a profesorilor din Sectorul 5 al Capitalei pentru postere, bune practici şi comunicări ştiinţifice. La această manifestare, participă cadre didactice universitare, cercetători, studenţi, masteranzi şi profesori din învăţământul preuniversitar, decidenţi, invitaţi din ţară şi din străinătate – Bulgaria, Algeria, Germania, Noua Zeelandă ş.a.

              Mesajul conferinţei se înscrie în orientările documentelor UNESCO -  Agenda 2030 - şi este exprimat printr-o voce comună de construcţie, de reconsctrucţie şi de explorare, de pace şi de dezvoltare durabilă.

   Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" - Chaire UNESCO en culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire

   

   

  AUF

  L’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest est membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie

  Dimitrie Cantemir Christian University is member of AUF

  EURAS

   

   Dimitrie Cantemir Christian University is member of Eurasian Universites Union - EURAS

  UNESCO

   

  UCDC

   

  © 2017 "DIMITRIE CANTEMIR" Christian University, Department for International Relations